Terms of Service

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

-----

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от eButik. Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "нашата" се отнасят до eButik. eButik предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, на потребителя, при условие че приемете всички посочени тук условия, правила, указания и обяснения.

Чрез посещение на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате в нашата "услуга" и се съгласявате да спазвате следните условия ("Общи условия", "Условия"), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте на възраст най-малко на пълнолетни в държавата или провинцията си на пребиваване, или че сте на възраст на мнозинството в държавата или провинцията си на пребиваване и сте ни дали вашето съгласие позволете на някоя от вашите непълнолетни лица да използват този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито пък, при използването на Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да изпращате червеи или вируси или кодове с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите Ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услугата на никого по някаква причина по всяко време.
Разбирате, че съдържанието ви (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, ползването на Услугата или достъп до Услугата или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчитат на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИЦИРАНЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.
Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че ще бъдат отстранени грешките в Услугата.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЧИТАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените на човек, на домакинство или по поръчка количества. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които, по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите текущи, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин. Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и номерата на кредитните Ви карти и датите на валидност, за да можем да извършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщанията.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, по които не контролираме, контролираме и нямаме вход.
Вие приемате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "като налични" без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваша отговорност и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния трети доставчик (и).
Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително и пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също подлежат на тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Някои съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и ние не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВЪЗМОЖНОСТИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни изявления (например заявки за участие в конкурса) или без да поискате от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време без ограничения да редактираме, копирате, публикувате, разпространявате, превеждате и по друг начин използвате на каквито и да било носители коментарите, които ни изпращате. Ние сме и нямаме задължение (1) да запазим коментарите си поверително; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на коментарите.
Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, неприлични или по друг начин нежелателни или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване ,
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или свързания с нея уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да ни заблуждавате с нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност. За да видите нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕОБХОДИМОСТ И ОПИТИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан сайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на свързан уебсайт, за да се укаже, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; б) да прикани други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; д) да тормозят, злоупотребяват, оскърбяват, накърняват, клеветряват, пренебрегват, сплашват или дискриминират на основание пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представи невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или пренасяте вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) спам, фиш, фар, претекст, паяк, обхождане или остъргване; й) за нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля защитните елементи на Услугата или свързания с нея уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представляваме или гарантираме, че използването на нашите услуги ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време без предупреждение за вас.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени Ви чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както е" и "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от всякакъв вид, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай, eButik, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да е наранявания, загуби, иск или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, възникващи от ваша страна, включително и без да се ограничавате до загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни използване на която и да е услуга или продукти, закупени с услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържание или загуба или повреда от какъвто и да било вид, настъпила в резултат на използването на услугата или на друго съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и да е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и обезвреждате eButik и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители. адвокатски хонорари, направени от трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване на услугата или от документите, които те включват чрез препратка, или от нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - РАЗРЕШАВАНЕ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване е определена като незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба може да бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част се счита за отделена от настоящите Условия на Службата, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и пасивите на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не искате да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наше усмотрение Вие се провалите или подозирате, че сте се провалили, спазвате някоя от клаузите или условията на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предупреждение и вие ще останете отговорен за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Общи условия и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от вас, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не се тълкуват спрямо съставителя.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМ ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на 70 West Avenue London GB w3 6tx.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всички промени в тези Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпратите на адрес info@ebutik.shop.

Бюлетин

Size Guide

BROOKS BROTHERS Shirts

Size

S

M

L

XL

XXL

Neck circumference

39

40

41

42

43

.

Size

15

15H

16

16H

17

17H

18

Neck circumference

39

40

41

42

43

44

45

Carrera Jeans Man

IT

USA

44

30

46

31

47

32

48

33

50

34

52

36

54

38

56

40

58

42

Carrera Jeans Woman

IT

USA

38

25

40

26

42

28

44

29

45

30

46

31

47

32

48

33

50

34

52

36

CR7 Cristiano Ronaldo Underwear

Waist (cm)

International

71-76

XS

76-81

S

81-86

M

86-92

L

92-97

XL

97-102

XXL

DATCH KIDS

AGE

General

6 yrs

XS

8 yrs

S

10 yrs

M

12 yrs

L

14 yrs

XL

16 yrs

XXL

ELLE SPORT woman

Taille

UK

EU

XS

8

36

S

10

38

M

12

40

L

14

42

XL

16

44

GEOGRAPHICAL NORWAY, PEAK MOUNTAIN

Geographical Norway

IT

EU

1

40/42

36/38

2

42/44

38/40

3

44/46

40/42

4

46/48

42/44

5

48/50

44/46

Jack & Jones

Size

Waistline

Inner Leg 30''
(in cm)

Inner Leg 32''
(in cm)

Inner Leg 34''
(in cm)

Inner Leg 36''
(in cm)

Inner Leg 38''
(in cm)

28

76

76

81

85

89

93

29

78.5

76

81

85

89

93

30

81

76

81

85

89

93

31

83.5

76

81

85

89

93

32

86

76

81

85

89

93

33

88.5

76

81

85

89

93

34

91

76

81

85

89

93

36

96

76

81

85

89

93

LACOSTE

USA

UK

EU

7.5

6.5

40

8.5

7.5

41

9

8

42

10

9

43

10.5

9.5

44

11.5

10.5

45

12

11

46

LEVI'S

USA

EU

5

36

5 1/2

37

6

38

6 1/2

38 1/2

7

39

7 1/2

40

8

40 1/2

8 1/2

41

9

42

9 1/2

42 1/2

10

43

10 1/2

43 1/2

11

44

11 1/2

45

12

46

LOVE MOSCHINO

IT

EU

UK

US

38

34

6

2

40

36

8

4

42

38

10

6

44

40

12

8

46

42

14

10

PATRIZIA PEPE

SIZE

General

0

XS

1

S

2

M

3

L

4

XL

5

XXL

PEAK MOUNTAIN Women

SIZE

EU

1

S

2

M

3

L

4

XL

SALOMON woman

USA

UK

EU

5

36

4

36⅔

6

37⅓

5

38

7

38⅔

6

39⅓

68

40

7

40⅔

9

41⅓

8

42

10

42⅔

10½

9

43⅓

11

44

12

10½

45⅓

SALOMON man

USA

UK

EU

7

40

7

40⅔

8

41⅓

8

42

9

42⅔

9

43⅓

610

44

10½

10

44⅔

11

10½

45⅓

11½

11

46

12

11½

46⅔

12½

12

47⅓

13

12½

48

SERGIO TACCHINI Man

EU

USA

39

7

40

7.5

41

8.5

42

9

43

10

44

10.5

45

11.5

46

12

SUPERGA

EU

UK

USA MAN

USA WOMAN

34

4

35

5

36

6

37

4

5

38

5

6

39

8

40

9

41

7

8

42

8

9

10½

43

9

10

11½

44

10½

-

45

10½

11½

-

46

11

12

-

47

12

13

-

48

12½

13½

-

49

13½

14½

-

50

14½

15½

-

VANS Woman

USA

EU

5

34½

35

6

36

36½

7

37

38

8

38½

39

9

40

40½

10

41

10½

42

11

42½

11½

43

12

44

VANS Man

USA

EU

34½

4

35

36

5

36½

37

6

38

38½

7

39

40

8

40½

41

9

42

42½

10

43

10½

44

11

44½

11½

45

12

46

13

47

14

48

15

49

16

50

» WOMAN » CLOTHING

• STANDARD SIZE

BUST
(cm.)

WAIST-LINE
(cm.)

WAIST-HIP
(cm.)

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

74-76

55-57

80-83

XXS

36

77-79

58-62

84-87

XS

38

80-82

63-65

88-91

S

40

83-86

66-68

92-94

M

42

87-90

69-72

95-98

L

44

91-94

73-76

99-102

XL

46

95-98

77-80

103-106

XXL

48

99-102

81-85

107-110

XXXL

50

103-106

86-90

111-114

3XL-4XL

52-54

 

• BRAND: PARASUCO | GUESS BY MARCIANO

INTERNATIONAL SIZE

WOMEN'S SIZE

XS

0

S

1

M

2

L

3

XL

4

 

» WOMAN » JEANS/PANTS

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

JEANS

XXS

36

22-23

XS

38

24-25

S

40

26-27

M

42

28-29

L

44

30-31

XL

46

32-33

XXL

48

34-35

XXXL

50

36-37

3XL-4XL

52-54

37-38


» WOMAN » UNDERWARE

INTERNATIONAL

UNDERWEAR

XXS

0

XS

I

S

II

M

III

L

IV

XL

V

XXL

VI

XXXL

VII

3XL-4XL

VII-VIII


» WOMAN » BELTS

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

BELTS

XXS

36

65 cm

XS

38

75 cm

S

49

85 cm

M

42

95 cm

L

44

100 cm

XL

46

105 cm

XXL

48

100-110 cm

XXXL

50

110-115 cm

3XL-4XL

52-54

115-120 cm


» WOMAN » SHOES

• LACOSTE SHOES

UK

EUROPE

35

3

35½

36

4

37

37½

5

38

39

6

39½

40

7

40½

41

8

42

42½

9

43

44

10

44½

10½

45

11

46

11½

46½

12

47

 

• CONVERSE SHOES

UK

EUROPE

36

37

38

6

39

7

40

41

42

43

10

44

11

45

11½

46

 

• PACIOTTI SHOES

UK

EUROPE

5

39

6

40

7

41

8

42

9

43

10

44

11

45

 

» MAN » WHOLESALE CLOTHING

• STANDARD SIZE

BUST
(cm.)

WAIST-LINE
(cm.)

LENGHT
(cm.)

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

82-85

74-76

95-97

XXS

42

86-89

77-80

98-101

XS

44

90-93

81-84

100-102

S

46

94-97

82-85

103-106

M

48

98-101

86-89

105-108

50

102-105

90-94

107-109

XL

52

106-109

95-99

108-110

XXL

54

110-113

100-104

109-112

XXXL

56

114-117

105-109

111-114

4XL

58

 

• MEN'S SHIRTS

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

15½

39

15¾

40

16

41

16½

42

17 

43

17½

44

18

45

 

» MAN » JEANS/PANTS

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

JEANS

XXS

42

26-27

XS

44

28-29

S

46

30-31

M

48

32-33

50

34-35

XL

52

36-37

XXL

54

38-39

XXXL

56

40-41

4XL

58

42-43


» MAN » UNDERWEAR

INTERNATIONAL

UNDERWEAR

XXS

1

XS

2

S

3

M

4

5

XL

6

XXL

7

XXXL

8

4XL

8-9


» MAN » BELTS

INTERNATIONAL

ITALIAN SIZE

BELTS

XXS

42

75 cm

XS

44

80 cm

S

46

85 cm

M

48

90-95 cm

50

95-100 cm

XL

52

105 cm

XXL

54

115 cm

XXXL

56

120 cm

4XL

58

120-125 cm


» MAN » SHOES

• LACOSTE SHOES

UK

EUROPE

35

3

35½

36

4

37

37½

5

38

39

6

39½

40

7

40½

41

8

42

42½

9

43

44

10

44½

10½

45

11

46

11½

46½

12

47

 

• CONVERSE SHOES

UK

EUROPE

36

37

38

6

39

7

40

41

42

43

10

44

11

45

11½

46

 

• PACIOTTI SHOES

UK

EUROPE

5

39

6

40

7

41

8

42

9

43

10

44

11

45

 

MEN SIZEGUIDE

CLOTHING

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALY

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

34

36

38

40

42

44

46

48

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

34

36

38

40

42

44

46

48

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALY (IT)

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK/US CHEST

34

36

38

40

42

44

46

48

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK/US WAIST

28

30

32

34

36

38

40

42

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE CHEST

28

30

32

34

36

38

40

42

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE WAIST

36

38

40

42

44

46

48

50

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIRTS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Collar

37

38

39

41

42

43

44

45

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK/US Collar

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italian (IT)

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUSERS/ JEANS / SHORTS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italian (IT)

44

46

48

50

52

54

56

58

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK/US Waist

28

30

32

34

36

38

40

42

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

French (FR)

36

38

40

42

44

46

48

50

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOES

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

44,5

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

6

6,5

7

7-5

8

8-5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

2XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

6 5/8

6 3/4

6 7/8

7

7 1/8

7 1/4

7 3/8

7 1/2

7 5/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

6 3/4

6 7/8

7

7 1/8

7 1/4

7 3/8

7 1/2

7 5/8

7 3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELTS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European (EU)

85

90

95

100

105

110

115

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK / US Waist

28

30

32

34

36

38

40

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVES

S

S

M

M

L

L

XL

XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOMEN SIZEGUIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READY TO WEAR SIZE CHART

XXS

XXS-XS

XS-S

S-M

M-L

L-XL

XL-XXL

XXL-3XL

3XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

DOUBLE 0

0

2-4

4-6

8

10

12

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

36

38

40

42

44

46

48

50

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

32

34

36

38

40

42

44

46

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russia

38

40

42

44

46

48

50

52

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

30

32

34

36

38

40

42

44

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan

3

5

7

9

11

13

15

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeans

23

24-25

26-27

29-30

31-32

32-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOE SIZE CHART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy/Europe

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

 

 

 

 

 

 

 

 

France

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVE SIZE CHART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladies

XS

S

M

L

XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size

6

6,5

7/7.5

8

8.5/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELT SIZE CHART

XXS

XXS-XS

XS-S

S-M

M-L

L-XL

XL-XXL

XXL-3XL

3XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

DOUBLE 0

0

2-4

4-6

8

10

12

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

36

38

40

42

44

46

48

50

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe

65cm

70cm

75cm

80cm

85cm

90cm

95cm

100cm

105cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAT SIZE CHART

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

6⅝

6⅞

7

7⅛

7⅜

7⅝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK

6⅜

6⅝

6⅞

7

7⅛

7⅜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* The above measurements are approximate as they may vary depending on the model, brand and fit.